ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.14 สายทิศเหนือคุ้มทางโค้ง

14-สายทิศเหนือคุ้มทางโค้งดาวน์…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ม.14 สายทิศเหนือคุ้มทางโค้ง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-รายงานจากผลการประเมินITAปี2566

O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและคว…

Continue Readingมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน-รายงานจากผลการประเมินITAปี2566

โครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

Continue Readingโครงการบรรยายแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรม คุณธรรมในการปฏิบัติงาน

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก…

Continue Readingประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

Continue Readingประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Readingประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566