ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก…

Continue Readingประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

Continue Readingประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Readingประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่…

Continue Readingการประเมินผลการปฏิบัติราชการ