O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  • Post author:
  • Post category:iTA
  • Post comments:0 Comments

O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเส…

Continue ReadingO43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  • Post author:
  • Post category:iTA
  • Post comments:0 Comments

O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue ReadingO24-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี