แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น-พ.ศ.-2566-257…

Continue Readingแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2566 ส่วนที่2

ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมและเปลี่ย…

Continue Readingแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2566 ส่วนที่2

แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2566 ส่วนที่ 1

ประกาศใช้แผนเพิ่มเติมและเปลี่ย…

Continue Readingแผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน2566 ส่วนที่ 1