แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-…

Continue Readingแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุ…

Continue Readingแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเทศบาลตำบลอุดมธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2568-2570 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-…

Continue Readingแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ. 2568-2570 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-…

Continue ReadingO32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก…

Continue Readingประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2567