เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำป…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ส่วนที่2)

เทศบัญญัติ2565-ส่วนที่2ดาวน์โห…

Continue Readingเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ส่วนที่2)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ส่วนที่1)

เทศบัญญัติ2565-ส่วนที่1-1ดาวน์…

Continue Readingเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ส่วนที่1)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 7)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 7)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 6)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 6)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 5)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 5)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 4)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 4)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 3)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 3)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่2)

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี2566-…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่2)

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนที่ 1 เทศบัญญัติงบประมาณปร…

Continue Readingเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566