รายงานสรุปผลโครงการประชุมประชาคม ปี 2566

รายงานสรุปผลโครงการประชุมประชา…

Continue Readingรายงานสรุปผลโครงการประชุมประชาคม ปี 2566

รายงานผลและการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลและการดำเนินงานประจำปี…

Continue Readingรายงานผลและการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินง…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดม…

Continue Readingโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินง…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบป…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565