รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบ…

Continue Readingรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือนปี2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินก…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือนปี2566

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนป้อ…

Continue Readingรายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565