การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้อง…

Continue Readingการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินก…

Continue Readingรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินก…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2566