รางวัลที่เทศบาลฯ ได้รับ

เกียรติบัตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกแห่งชีวิต

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดั…

Continue Readingเกียรติบัตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน แรกแห่งชีวิต

รับรางวัลรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รับรางวั…

Continue Readingรับรางวัลรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รับรองคุ…

Continue Readingการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบ…

Continue Readingประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)

รางวัลการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รางวัลหน…

Continue Readingรางวัลการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564