ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม ปี พ.ศ. 2566

ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบ…

Continue Readingประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม ปี พ.ศ. 2566

ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลจริยธรรมของจังหวัดบุรีรั…

Continue Readingข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่…

Continue Readingประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ…

Continue Readingประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้อง…

Continue Readingประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น