การบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงก…

Continue Readingการบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันการทุจริต การให้ การเรียกรับสินบน และจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดทำแนว…

Continue Readingแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ Dos & Don’ts

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดตั้งค…

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม