โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลอุดมธรรม

โครงสร้างเทศบาล-นายก-สภา-ฝ่ายป…

Continue Readingโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลอุดมธรรม

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อ…

Continue Readingการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ