ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุ…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธร…

Continue Readingการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ…

Continue Readingกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมส…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธร…

Continue Readingการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมส…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธร…

Continue Readingการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมส…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธร…

Continue Readingการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมส…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565