ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศขอเชิญร่วมรับฟังการประชุ…

Continue Readingขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธร…

Continue Readingการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุ…

Continue Readingกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567