สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บันทึกข้อความรายงานสถิติการร้อ…

Continue Readingสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแ…

Continue Readingสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม

Continue Readingช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุดมธรรม

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

Continue Readingช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ตัวอย่างการเขียนคำร้องทุกข์และร้องเรียน

แบบฟอร์มคำร้องทุกข์และร้องเรีย…

Continue Readingตัวอย่างการเขียนคำร้องทุกข์และร้องเรียน

ตัวอย่างการเขียนคำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป-1ดาวน์โหล…

Continue Readingตัวอย่างการเขียนคำร้องทั่วไป

ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอหนังสือรับรอง

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง-…

Continue Readingตัวอย่างการเขียนคำร้องขอหนังสือรับรอง

ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งและซ่อม…

Continue Readingตัวอย่างการเขียนคำร้องขอติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า

แบบฟอร์มคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า-1…

Continue Readingตัวอย่างการเขียนคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้า