การวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่ปี 2567

O42ดาวน์โหลด

Continue Readingการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่ปี 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ. 2565

O42-การวิเคราะห์ผลการประเมิน-2…

Continue Readingมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ. 2565