แผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา

แผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษ…

Continue Readingแผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบ…

Continue Readingมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

ช่องทางการแจ้งเรื่องป้ายโฆษณาด…

Continue Readingช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา

คำสั่งแต่งตั้งผู้ร้บผิดชอบเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

คำสั่ง-ป้ายโฆษณาดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งผู้ร้บผิดชอบเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

ประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ป้ายโฆษณา ประกาศกฎหมายเกี่ยวกั…

Continue Readingประกาศกฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ