แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบอุดหนุน-งบกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบอุดหนุน…

Continue Readingแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-งบอุดหนุน-งบกลาง หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบป…

Continue Readingแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายรวมประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส2)

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อ…

Continue Readingแผนการใช้จ่ายรวมประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส2)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนปี2566-ก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม-หนองตระเสก

แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนป…

Continue Readingแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนปี2566-ก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก สายหนองแขม-หนองตระเสก