ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 3)

ประกาศแผนการใช้จ่ายรวม-ประจำปี…

Continue Readingประกาศแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 3)

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จาก สตง. ณ 30 ก.ย. 66

รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิ…

Continue Readingรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน จาก สตง. ณ 30 ก.ย. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด บ้านป่าบุ หมู่ที่ 17

17ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด บ้านป่าบุ หมู่ที่ 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวางท…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตร…

Continue Readingรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2

แผนการใช้จ่ายรวม-ประจำปีงบประม…

Continue Readingแผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2