ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 (ประจำปี 2566)

ขยายเวลาดำเนินการตาม-พ.ร.บ.ภาษ…

Continue Readingขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 (ประจำปี 2566)

ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม-พ.ร…

Continue Readingประกาศขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

กำหนดอายุการใชังานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ฉบับแก้ไข)2566

กำหนดอายุการใชังานและอัตราค่าเ…

Continue Readingกำหนดอายุการใชังานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (ฉบับแก้ไข)2566

การจัดเก็บภาษีที่ดิน​ สิ่งปลูกสร้าง​ และภาษีป้าย

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่หมายเลข​ …

Continue Readingการจัดเก็บภาษีที่ดิน​ สิ่งปลูกสร้าง​ และภาษีป้าย

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่ง…

Continue Readingบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566