ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำฯ ม.20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วางท่อ…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำฯ ม.20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางบอุดหนุน ปี 2567

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคางบอุดหนุน ปี 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรั…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างปร…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงบ่อรับน้ำ ม.19

19-ซ่อมแซมปรับปรุงดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงบ่อรับน้ำ ม.19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง ม.14 สายทิศเหนือสระหนองขาม

14-ทิศเหนือสระหนองขามดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง ม.14 สายทิศเหนือสระหนองขาม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง ม.8 ซอย 2

8-ซอย-2ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง ม.8 ซอย 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง ม.5

5-สายเชื่อมห้วยกระเบื้องดาวน์โ…

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้าง ม.5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ม.2 สายกลางคุ้มหนองแต้

2-สายกลางคุ้มหนองแต้ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน ม.2 สายกลางคุ้มหนองแต้

ประกาศร่างขอบเขตงาน งบอุดหนุน ปี 2567

ร่างขอบเขตงานดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศร่างขอบเขตงาน งบอุดหนุน ปี 2567