รายงานการจัดซื้อประจำปีO16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ดำเนินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 รายงานการจัดซื้อประจำปี

O16-เตรียมขึ้นเว็บไซต์-1ดาวน์โ…

Continue Readingรายงานการจัดซื้อประจำปีO16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ดำเนินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 รายงานการจัดซื้อประจำปี

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างข…

Continue ReadingO17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566