ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯด…

Continue Readingประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

คำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

คำสั่ง-เรื่องชองทางอิเล็กทรอนิ…

Continue Readingคำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

พ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ._การปฏิบัติราชการทางอิเล…

Continue Readingพ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งถังดักไขมันในบ้านเรือนและสถานประกอบการ อย่างง่าย

ถังดักไขมัน อุปกรณ์ชิ้นสำคัญอี…

Continue Readingการติดตั้งถังดักไขมันในบ้านเรือนและสถานประกอบการ อย่างง่าย