ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระโยง

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านระโยง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายหมู่ที่ 18 บ้านระโยงพัฒนา – หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง-งบอุดหนุน 2565

Continue Readingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (แบบงานเสริมผิวทาง) สายหมู่ที่ 18 บ้านระโยงพัฒนา – หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง-งบอุดหนุน 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต-2ช่วง-งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี2565

Continue Readingประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต-2ช่วง-งบอุดหนุนเฉพาะกิจปี2565

ประกาศเรื่องการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2565

Continue Readingประกาศเรื่องการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 – 2565

Continue Readingแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 – 2565

ประกาศเรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2565

Continue Readingประกาศเรื่องจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Continue Readingการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 2564

Continue Readingประกาสผู้ชนะการเสนอราคา-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี 2564

ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองตระเสก-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ-จัดจ้าง แผนการจัดซื…

Continue Readingประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองตระเสก-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง