จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ประกาศเรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้…

Continue Readingจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

ซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1678263602_5457-1ดาวน์โหลด

Continue Readingซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์

1678072912_6304ดาวน์โหลด

Continue Readingการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์

การับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวจา่ก สำนักงานคณะกรรมการการ…

Continue Readingการับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์