การให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อ…

Continue Readingการให้คุณ ให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ

การพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด…

Continue Readingการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา

การสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการสร…

Continue Readingการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่…

Continue Readingการประเมินผลการปฏิบัติราชการ