คำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

คำสั่ง-เรื่องชองทางอิเล็กทรอนิ…

Continue Readingคำสั่ง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลอุดมธรรม

พ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ร.บ._การปฏิบัติราชการทางอิเล…

Continue Readingพ.ร.บ. การปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

การติดตั้งถังดักไขมันในบ้านเรือนและสถานประกอบการ อย่างง่าย

ถังดักไขมัน อุปกรณ์ชิ้นสำคัญอี…

Continue Readingการติดตั้งถังดักไขมันในบ้านเรือนและสถานประกอบการ อย่างง่าย

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพอธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เว…

Continue Readingเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพอธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านระโยงใหญ่

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง…

Continue Readingกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านระโยงใหญ่

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมย่อย ครั้งที่ 2

ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการปร…

Continue Readingประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการประชุมย่อย ครั้งที่ 2

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ 2566

การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ-ปี256…

Continue Readingรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ 2566