ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสมัยสอ…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

สำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

สามัญสมัยแรก1.67ดาวน์โหลด

Continue Readingสำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศปิดรายงานการประชุม-6ดาวน…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศขอเชิญเข้ารับฟังการประชุ…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญส…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญสมัยแร…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

สำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

สามัญสมัยสี่ค1.66-1ดาวน์โหลด

Continue Readingสำเนาบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศปิดรายงานการประชุม-5ดาวน…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

กำหนดสมัยประชุมปี67และวันเริ่ม…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และวันเริ่มต้นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการป…

Continue Readingประกาศสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567