ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการ-ประจำปีงบประ…

Continue Readingข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เนื่องด้วยมีการประกาศใช้เทศบัญ…

Continue Readingรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

P-1ดาวน์โหลด

Continue Readingประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินง…

Continue Readingรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

112-28ดาวน์โหลด

Continue Readingคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯด…

Continue Readingประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

สัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม

สัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้…

Continue Readingสัญญาจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองแขม