17 กันยายน​ 2565 นางยุวพร​ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้ร่วมพิธีเปิดและให้การสนับสนุน กีฬาชุมชนต้านยาเสพติด ประจำ​ปี​ 2565 ณ​ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลกระสัง ที่เทศบาลตำบลกระสัง เป็นผู้จัดขึ้น