12 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพ

12 กุมภาพันธ์ 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพ
หลวงตาแนบ จิตตวุตโธ อายุ 108 ปี 24 พรรษา โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ประชาชน คณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธี
🙏🙏🙏
กำหนดการประชุมเพลิง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565ณ ศาลาพนมยูงวัดบ้านสวนใหม่ เวลา 14.00 น.