ไข้เลือดออก

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกประจำปี 2556 ณ ศาลากลางหมู่บ้านสวนใหม่ ม.3 ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน🙏🙏🙏