โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพ

9 กันยายน​ 2565
นางยุวพร​ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการและฟื้นฟู การช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมตึกกายภาพ ชั้น 2
โรงพยาบาลกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์