โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566​ ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดเทพมงคล (บ้านหนองลิง) หมู่ที่ 4 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์