โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว-กองสวัสดิการสังคม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางยุวพร ฐิติพิทยา  นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม มอบหมายให้ นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  ประจำปีงบประมาณ 2566  ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองลิง  หมู่4 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์