โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2566

11 เมษายน 2566 เวลาโดยประมาณ 09.30 น. นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีอุดมธรรม ร่วมพิธีเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2566 จัดตั้งโดย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอกระสัง
ณ ด่านตรวจหลัก (ตู้ยามระกา)