โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้จัดโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง การประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมู่ที่ 4 บ้านหนองลิง ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาวัดหนองลิง