ข่าวสาร

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

ด้วยความร่วมมือของ​เทศบาลตำบลอุดมธรรม นำโดย​ นางยุวพร​ ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ นำโดย​ นางสิรินุช​ นพตลุง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ โดยเริ่มดำเนินการ​ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้​ นายเจริญ​ โกยรัมย์​ หมู่ที่4 ต.กระสัง อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์

ด้วยความร่วมมือของ​เทศบาลตำบลอุดมธรรม นำโดย​ นางยุวพร​ ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม​ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ นำโดย​ นางสิรินุช​ นพตลุง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ โดยเริ่มดำเนินการ​ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้​ นายเจริญ​ โกยรัมย์​ หมู่ที่4 ต.กระสัง อ.กระสัง​ จ.บุรีรัมย์

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล