โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม ได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ แอมปรัชฌาย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ออกพื้นที่ จัดเวทีชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มปลูกผักบ้านสวนใหม่ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์