แผนการใช้จ่ายรวมประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส2)

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2) เดือนมกราคา 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566