แผนปฎิบัติงาน

แผนการตรวจสอบ-2566

แผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา-2566
แผนการตรวจสอบถนนและไฟฟ้า-2566
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล