หมวดหมู่: แผนการบริหารบุคลากร 2567

หมวดหมู่: แผนการบริหารบุคลากร

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ใส่ความเห็น