แผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา

แผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565