แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่ที่ 3 บ้านสวนใหม่ งบอุดหนุน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระหนองเรือ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น – ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566