แจกถุงยังชีพ ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 และผู้ติดเชื้อที่รักษาอาการภายในบ้านตนเองโควิด19 (Home Isolation:HI)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรม ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสวนสวนใหม่ และผู้นำหมู่บ้าน ม.2,3,8,14 และ ม.20 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกแจกถุงยังชีพ ให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด19 และ ผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาตัวอยู่บ้าน ( Home Isolation:HI) ✌️✌️✌️