เวทีชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ แอมปรัชฌาย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ จัดเวทีชุมชน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอกระสัง ตามโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มปลูกผักบ้านสวนใหม่ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ม.3 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์