เยี่ยม ให้กำลังใจ ผู้ประสบเหตุวาตภัย

5 กันยายน 2565 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม พร้อมสมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีฉุกเฉิน)