ข่าวสาร

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

UDOMTHAM MUNICIPAL OFFICE | BURIRAM

เปิดโครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับการอบรม คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามตาเบ้า วิทยากร จาก สถานีตำรวจภูธรกระสัง ณ โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า จัดโดย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุดมธรรม

webdeeth Studio | รับทำเว็บไซต์ คลิก

นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล