เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับชุมชน
หมู่ที่ 12 บ้านตาเบ้า และ หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม
มีการจัดลอยกระทง ณ สระน้ำข้าง วัดบ้านข้ามตาเบ้า
ทั้งนี้ “รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง”
ในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดให้มีสอยดาว