เทศบาลตำบลอุดมธรรม
ร่วมสืบสานประเพณีการทอดกฐินและลอยกระทงร่วมกับชุมชน
หมู่ที่ 10 บ้านหนองตระเสก ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง
มีการจัดลอยกระทง ณ สระน้ำหมู่บ้าน
ทั้งนี้ “รณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติในการจัดทำกระทง”
ในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดให้มีสอยดาว